متن آهنگ حامد هاکان: نشکن دلمو


سرگرمی تو، شده بازی با این دل غمگین و خستم
یادت نمیاد، اون همه قول و قرارایی که با تو بستم
با این همه ظلم،تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرار، من نشستم
نشکن دلمو، به خدا آهم میگیره دامنتو عاقبت یک روز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یک نفرینه سینه سوز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
دیوونه نکن، دلمو آهم میگیره دانمتو عاقبت یک روز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یک نفرینه سینه سوز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
سرگرمی تو، شده بازی با این دل غمگین و خستم
یادت نمیاد، اون همه قول و قرارایی که با تو بستم
با این همه ظلم،تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرار، من نشستم
نشکن دلمو، به خدا آهم میگیره دامنتو عاقبت یک روز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یک نفرینه سینه سوز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
دیوونه نکن، دلمو آهم میگیره دانمتو عاقبت یک روز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یک نفرینه سینه سوز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
نشکن دلمو، به خدا آهم میگیره دامنتو عاقبت یک روز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یک نفرینه سینه سوز
نگو بی‌خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز .

 نویسنده:اتنا

/ 0 نظر / 70 بازدید