عشق...

...

وقتی که تمام شیر ها پاکتی اند!

وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند!

وقتی دوپیگ پهلوان میسازد!

ایراد مگیر عشق هاساعتی اند...

نویسنده:مارال

/ 2 نظر / 37 بازدید
دایی جواد

سلام دایی عشق های ساعتی و زود گذر / بله اگر دقت نکنیم زود گرفتارش میشیم//// پس عاشقه حقیقی و واقعی باشیم. یک عشق برایه همیشه [خجالت]