.........؟؟؟!!!!!!!

احتمالا تا به حال با این دو جمله بر خورده اید.سوال

 

 

1. I spring, in the spring, at the spring, on the spring.

 

Springچند معنا دارد: پریدن- رود- بهار- فنر

 

2. A canner can a can but a canner can’t can a can.

 

 can هم غیر از توانستن به معنی کنسرو- کنسرسازی و بازکردن قوطی کنسرو است.

 Cannerهم یعنی دستگاه کنسروسازی.

 

نویسنده:مارال

/ 1 نظر / 30 بازدید
عابد

خیلی خیلی جالب بود مخصوصا دومیه[دست] دمت گرم[نیشخند]