اگه شوهر آدم برنامه نویس باشه

 شوهر: سلام، من Log in کردم.   

 

 

 

زن: لباسی رو که صبح بهتگفتم خریدی؟

 

شوهر: Bad command or File name

 

زن: ولی من صبح بهت تأکیدکرده بودم

 

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel

 

زن: خوب حقوقتو چیکارکردی؟

 

شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time

 

زن: پس حداقل کارت عابربانکتو بده به من.

 

شوهر: Sharing Violation, Access Denied

 

زن: می‌دونی، ازدواج با توواقعاً یک تصمیم اشتباه بود.

 

شوهر: Data Type Mismatch

زن: تو یک موجود به‌دردنخور هستی!

شوهر: By Default

 

زن: پس حداقل بیا بریمبیرون یه چیزی بخوریم.

 

شوهر: Hard Disk Full

 

زن: ببینم می‌تونی بگی نقشمن تو زندگی تو چیه؟!

 

شوهر: Unknown Virus Detected

 

زن: بله؟!! مادرمچی؟

 

شوهر: Unrecoverable Error

 

زن: و رابطه تو بارئیست؟

شوهر: The only User with Write Permission

 

زن: تو اصلاً منو بیشتردوست داری یا کامپیوترتو؟

 

 

شوهر: Too Many Parameters

 

زن: خوب پس منم میرم خونهٔبابام.

شوهر:

Program Performed Illegal Operation, It will be Closed

 

زن: خوب گوشاتو بازکن، مندیگه بر نمیگردم!

 

شوهر: Close all Programs and Logout for another User

زن: می دونی، صحبت کردنباتو فایده نداره، من رفتم.

 

شوهر: Its now Safe to ShotDown

 

نویسنده:اتنا

/ 1 نظر / 39 بازدید
hamid

bahal bod azizammmmmmmmmmm