عشق چیست؟

به کودکی گفتند:عشق چیست؟

 

گفت: بازی

 

به نوجوانی گفتند:عشق چیست؟

  

گفت:رفیق بازی

 

به جوانی گفتند عشق چیست؟

 

گفت:پول وثروت

 

به پیرمردی گفتند:عشق چیست؟

 

گفت:عمر

 

به عاشقی گفتند عشق چیست؟

 

چیزی نگفت:آهی کشید

 

آتنا و مارال

/ 1 نظر / 42 بازدید
دوست

واقعا وبلاگ خوبی دارید دوستتان دارم . یکی از دوست های شما