شکسپیر میگه:

۱- فراموش کن چیزی رو که نمی تونی بدست

 

 

 

 بیاری ، وبدست بیاور چیزی رو که نمی تونی

 

 

 

فراموشش کنی ...

 

 

 


۲-خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری

 

 

 

بگذرانی...خیانت میتواند دروغ دوست داشتن

 

 

 

باشد !
۳-خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در

 

 

 

دست دیگری بگذاری ... خیانت می تواند جاری

 

 

 

کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد...

 

 نویسنده:اتنا

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
عابد

وبتون معرکه شده بخدا دمتون جیز[ماچ][ماچ]